Hygiene

Ethiek en hygiene staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Contento Massages verwacht van de clienten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Annulering

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren of verzetten tot 24 uur voor de gereserveerde tijd. Wilt u de afspraak binnen 24 uur voor de gereserveerde tijd nog afbellen, verzetten of verschijnt u niet op de afspraak, dan brengen wij de helft van de kosten van de behandeling in rekening.

Intake

Voor aanvang van de eerste behandeling vindt er een intake gesprek plaats m.b.t je sportieve en medisch verleden, je gezondheid en medicijngebruik, je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.

Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.

Contra Indicatie

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kunnen we besluiten de behandeling niet te starten en eerst door te verwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt.
Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist of gebruikt u medicijnen raadpleeg dan uw arts of een massage gedurende de behandelingperiode toegepast mag worden.

Disclaimer

Contento Massages is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerd verstrekte informatie, dan wel het verzwijgen van medische informatie, lichamelijk en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Betaling

Betaling van de behandeling dient contact te gebeuren, het is niet mogelijk om te pinnen.

Bezittingen

De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.

Weigering

Contento Massages behoudt zich het recht om clienten te weigeren indien deze onder invloed zijn van bijvoorbeeld alcohol of geestverruimende middelen. Het niet naleven van de huisregels kan leiden tot weigering van een behandeling of een client.

Contento Massages verzorgt geen erotische massages.